Jogi közlemény

 

Tisztelt érdeklődő!

Gépeink felépítésük és méretük miatt veszélyes gépeknek minősülnek. A fokozott balesetveszély miatt megkérjük kedves vendégeinket, hogy minden körülmény közt tartsák be a szervezők utasításait a saját maguk és a rendezvényen résztvevő más személyek testi épsége érdekében.

A rendezvényeinken csak azok vehetnek részt, akik aláírják az alábbí íratot:

" Alulírott XY kijelentem, hogy saját felelősségemre veszek részt a Toronyiránt 2005 Bt. rendezvényen. A szervezők utasításait magamra nézve kötelezőnek tekintem és betartom. Ezennel miden nemű kártérítésről és perindításról lemondok a Toronyiránt 2005 Bt. -vel, valamint a cég tulajdonosaival  szemben."

 

Megértését köszönjük!